1,5 В сынапсыз сілтілі мырыш-марганец түйме ұяшығы